Ons park

Ons park

Ons park bestaat in de huidige opzet intussen ruim 60 jaar. Er zijn ruim 70 huisjes verspreid over het terrein; sommige staan er al decennia en andere pas enkele jaren.

Het park is niet toegankelijk ‘voor onbevoegden’; de slagbomen gaan alleen open met sleutels van de eigenaren. Huisdieren (ook aangelijnd) zijn op het park niet toegestaan: we willen het natuur-park-karakter zo veel mogelijk behoeden en de natuurlijke bewoners (met name de vogels en zoogdieren) zo veel mogelijk rust gunnen.

Ons park kent buiten de nutsvoorzieningen geen gezamenlijke voorzieningen, geen speeltuin of zwembad. De huisjes op ons park zijn niet te huur; eigenaren kunnen hun huisje voor een beperkte periode (6 weken) aan familie of vrienden verhuren. Van 1 november tot 15 maart is het park normaal toegankelijk, maar is overnachting niet toegestaan.

Wie een huisje wil kopen moet eerst als lid van de verenigingen worden toegelaten. Er vindt ‘visitatie’ plaats: er zijn leden die op bezoek gaan bij aspirant-leden en het bestuur adviseren over toelating. Pas na afronding van deze procedure kan de eventuele koop worden afgerond.

Onze vereniging kent een bestuur en een aantal werkgroepen; leden/bewoners kunnen deelnemen aan verschillende  verenigingsactiviteiten.

Jaarlijks vindt minstens √©√©n ledenvergadering plaats en in de zomervakantie organiseren we een ‘feestweek’.