Feestweek

Feestweek

Beste mede-recreanten,
Het recreatieseizoen 2020 is weer begonnen, de winter ligt achter ons en
we kunnen ons weer verheugen op de zomer. Net als elk jaar heeft de
feestcommissie een week gepland met hierin diverse activiteiten. Het
programma staat niet meer in een mooi boekje, de opmaakcomputer heeft
het begeven, maar op een paar A- viertjes. Deze zullen op FB en op de
website worden gezet. Daarnaast zal er voor de mensen die dit niet kunnen
inzien, de info worden geprint en uitgedeeld.
Net als andere jaren zal er ook dit jaar weer een barbecue worden
georganiseerd voor jong en oud. Hier kan men zich voor opgeven bij
onderstaande adressen en telefoonnummers, hetzelfde geldt voor een
aantal andere activiteiten.
Het feestprogramma staat op het A-viertje, maar alle activiteiten worden
ook nog vroegtijdig op een flyer op de bomen aangekondigd.
Naast de al bestaande activiteiten zal er worden gekeken naar de
mogelijkheden voor klootschieten en het realiseren van een jeu de
boulebaan.

We heten ook graag de nieuwe recreanten van ons mooie park welkom
tijdens onze feestweek. Vooral de barbecue is een mooie gelegenheid om
op een informele manier kennis te maken met mede-recreanten, we hopen
dan ook jullie daar te mogen verwelkomen!

De feestweek 2020 is gepland van vrijdag 17 juli t/m zondag 26 juli.

Pruis 171 0644858001
Brink 154 0637298907
Houkes 117 0646291682

Verder is er een lijst met belangrijke telefoonnummers.
Wij wensen iedereen ook dit jaar weer een goed en gezellig
recreatieseizoen toe met veel mooi weer.
De feestcommissie

Feestprogramma tent 2020

Vrijdag
18.00 uur

17 juli
Opening van de feestweek met een barbecue voor jong en oud, met muziek van Billy en een grote tombola.
(wil iedereen een of meer prijsjes meenemen??)
Zaterdag
14.00 uur
20 uur
18 juli
Kinderbingo en pannenkoek eten.
Grote bingo
Zondag
20.00 uur
19 juli
Klaverjassen en sjoelen
Maandag
19.00 uur
20 juli
Speurtocht voor kinderen en volwassenen
Dinsdag
10.00 uur
19.00 uur
21 juli
Rommelmarkt bij slagboom Tienelsweg
Eieren gooien
Woensdag
20.00 uur
22 juli
Grote bingo
Donderdag
11.00 uur
15.00 uur
23 juli
Darttournooi voor de mannen (vanaf 18 jaar)
High tea voor de vrouwen van de 50 Bunder
Vrijdag
20.00 uur
24 juli
Klaverjassen en sjoelen
Zaterdag
15.00 uur
25 juli
Kinderbingo met aansluitend een lawaaitocht
(Vergeet niet iets lekekrs voro de kinderen in huis te halen)
Zondag
11.00 uur
20.00 uur
26 juli
Brunch
Grote bingo en afsluiting feestweek

Alles wordt ook nog aangekondigd op flyers aan de boom!!!!!!

Berend Botje
Berend Botje ging uit varen is een bekend negentiende-eeuws kinderliedje.
Oorspronkelijk was het vermoedelijk een opvoedkundig gedicht dat
waarschuwde tegen leegloperij.

Tekst
Berend Botje ging uit varen
met zijn scheepje naar Zuidlaren
de weg was recht, de weg was krom
nooit kwam Berend Botje weerom.
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
hij is naar Amerika.
Amerika, Amerika,
driemaal in de rondte van je hopsasa.
Amerika, Amerika,
driemaal in de rondte van je hopsasa.

Maar wie is nu toch die Berend Botje uit dat bekende kinderliedje? Hij
vaart in elk geval naar Zuidlaren. Is het de edelman Lodewijk van Heiden
(1773-1850), het boertje uit Borger, Bommen Berend, de Drentse
dienstweigeraar die ging botvissen, of toch de rijke reder Berend Drenth?
Wil je Berend Botje ontmoeten? Ga dan in het centrum op zoek naar deze
Zuidlaarder held!

Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer
Ambulance, brandweer en politie

Weekenddienst
Doktersdienst

Artsen
H.W,R.P. Bodewes, Het Oelbred 13
R.G. Tuinman, Stationsweg 129
Albronda, Ritmeesterlaan 1
Vermeer, Koningstraat 2b
H.E. Mees, Brink O.Z. 2

Apotheek
Zuidlaarder apotheek, Kerkstraat 2
Openingstijden maandag t/m vrijdag
tussen 8 uur en 17.30 uur.
Zaterdag van 11.00 uur en 12.00 uur
Op andere tijden voor spoedrecepten

Tandartsen
J. de Haas, Annerweg 30b
Mondzorg, Ludinge 12

Taxi

112


0900-9229


050-4095494
050-4092100
050-4094849
050-4091263
050-4091213


050-4094333


050-4094268
050-4091441

06-11222230

Reacties zijn gesloten.